Udzielamy wszechstronnej i profesjonalnej pomocy poszkodowanym. Oferujemy dochodzenie wielu rodzajów świadczeń za utratę zdrowia, utratę bliskich osób i inne negatywne przeżycia związane z wypadkami. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują, iż usługi przez nas świadczone będą na najwyższym poziomie. Po zleceniu prowadzenia nam sprawy dokonujemy wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pełnego odszkodowania  zarówno na etapie  przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym, w tym w szczególności:

Etap przedsądowy:

 • Ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku;
 • Zgromadzenie dokumentacji dowodowej;
 • Szacowanie rozmiaru faktycznie poniesionej szkody;
 • Sprecyzowanie roszczenia: zadośćuczynienia,
  odszkodowania, renty;
 • Zgłoszenie szkody oraz sprawowanie kontroli nad terminowością
  i prawidłowością działań zakładu ubezpieczeń;
 • Prowadzenie negocjacji z zakładem ubezpieczeń;
 • Odwoływanie się od decyzji zakładu ubezpieczeń;
 • Zawieranie ugód z zakładami ubezpieczeń.

Etap sądowy:

 • Wystosowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty
  należnego świadczenia;
 • Sporządzanie pozwów;
 • Przygotowywanie pism procesowych;
 • Zastępstwo procesowe w trakcie procesu.